Vi blev årets takläggare 2016

Monier Roofing har utsett King of Roofs sedan 2007 för att lyfta fram speciellt yrkeskunniga takläggarföretag i Sverige. Årets bästa takläggare 2016 heter DM TAK AB från Stockholm. Det vinnande objektet ligger på Skinnarviksringen 16 på Södermalm och blickar ut mot Mälaren.

”Ett tak med stora utmaningar, gällande allt från taklutningen till takfotskilen. Materialvalet är väl genomtänkt, både vad det gäller val av takpanna som val av taksäkerhet. Arbetet är utfört med stor yrkesskicklighet, vilket resulterat i ett mycket vackert tak. Och nog så viktigt, en väldigt nöjd slutkund.”

Vi blev årets takläggare 2016 1

Detta vackra hus som rymmer lägenheter och kontor är byggt 1924. På taket fanns sedan tidigare gamla, falsade Heby taktegel och med respekt för byggnadens karaktär rekommenderade DM TAK kunden takteglet Hollander, som ligger närmast till form och utseende jämfört med den ursprungliga pannan. ”Jag tycker att det är något speciellt med Hollander-teglet, det ger verkligen ett levande intryck. Och med dess moderna falssystem blir det enkelt att lägga ett tätt och hållbart tak”, säger David Frykman, VD på DM TAK.

Det valmade taket gör att en stor del av helhetsintrycket ges av taket. 50 graders lutning på huvudtaket ställde höga krav på arbetarna under takrenoveringen. DM TAK valde 50 mm bred bärläkt istället för 38 mm för att kompensera belastningen av pannorna på det branta taket.

Läs mer här

Prenumera på vår tidning

DM TAK – Är takläggare i Stockholm med lång erfarenhet inom takläggning, plåtslageri, takmålning samt alla typer av takarbeten.

Vi använder oss av cookies, för att kunna förbättra din upplevelse. Vill du läsa mer om vår cookie policy Klicka här