Plåtslageri i Stockholm

DM TAK utför plåtslageri arbeten med egna plåtslagare i Stockholm. Vi arbetar med allt från enklare arbeten i plåt till några av Stockholms finaste tak. Vi levererar tak med olika dimensioner, tjocklekar och ytbehandlingar. Att ett tak är i bra skick är viktigt. Om det tagit skada är det lätt hänt att fukt tränger ner i den underliggande konstruktionen. Det kan orsakar skador som man kanske inte upptäcker direkt, men som kan vara dyra att åtgärda.

Plåttak behöver ses över då och då, inte minst efter en tuff vinter som slitit på materialet. Är ett plåttak skadat kan det oftast repareras. Kontakta oss om ni vill ha en inspektion av ert plåttak. Våra plåtslagare erbjuder trygghet och kvalitet under varje del av arbetet.

Plåtslagare som ser till både utseende och funktion

En plåtslagare ser till att säkra takets funktion så att det inte regnar in, och så att plåttaket skyddar mot blåst och snömassor. Plåtslageri handlar också om att ha känsla för husets ålder och design så att taket inte förändrar dess utseende på ett sätt som inte är önskvärt. Hos oss på DM TAK arbetar plåtslagare som har den långa erfarenhet som ofta krävs för att inte minst ett äldre hus ska komma till sin rätt. För en plåtslagare i Stockholm är detta extra viktigt eftersom staden har så många byggnader från olika epoker. Det innebär extra höga krav när det gäller plåtslageri. Varje tak är unikt och det kan finnas stora kulturhistoriska värden som måste tas till vara.

Plåttak är ett hållbart och klassiskt val

Plåt har använts till beklädning av tak i flera hundra år i Sverige, inte minst i Stockholm. Från att ha varit ett väldigt exklusivt material är plåttak idag vanligt förekommande. Det finns flera praktiska fördelar med tak och byggnadsdetaljer i plåt. Det är hållbart och lätt att hålla rent. Plåt är ett material som, jämfört med andra takmaterial, går snabbt att lägga.

Våra andra tjänster

Plåtslageri med tradition och innovation

Vi jobbar med känsla för traditionellt plåtslageri och genuint hantverk. Samtidigt prioriterar vi även vidareutbildning och kan arbeta utifrån de senaste rönen när det gäller material och metoder. Plåtslageri är en intressant bransch såtillvida att utvecklingen går framåt samtidigt som delar av hantverket har utförts på ungefär samma sätt i över 200 år. I vår verkstad har vi tillgång till en modern maskinpark, vilket gör att vi kan arbeta snabbt och med bra priser.

Våra tjänster inom plåtslageri

DM TAK är ett plåtslageri i Stockholm som inte bara arbetar med att lägga om tak. Vi erbjuder plåtslageri i form av flera olika plåtarbeten och anpassar oss efter våra kunders behov. Om ommålning av plåttak är ett alternativ till att lägga om det så har vi personal som är specialister på det. Vi kan även åta oss att röja taket från snö på ett säkert sätt.

Taksäkerhet är ett annat viktigt område för oss, det är inte bara vid takläggning och ommålning av tak som det är viktigt att det finns tillgänglighets- och säkerhetsanordningar på plats. Ett tak ska alltid kunna beträdas.

Skriv till oss

DM TAK – Är takläggare i Stockholm med lång erfarenhet inom takläggning, plåtslageri, takmålning samt alla typer av takarbeten.

Vi använder oss av cookies, för att kunna förbättra din upplevelse. Vill du läsa mer om vår cookie policy Klicka här