Takläggning av DM TAK på Fågelstavägen, Bandhagen

Kundgrupp BRF
Uppdrag Takläggning

På kullen ovanför Bandhagens centrum ligger Fågelstavägen och det hus som står i början av gatan har nu fått ett nytt tak. Enkupiga takpannor i tegelrött lades, och plåtdetaljer i röd plåt monterades. Valet av färger på både plåt och tegel passar perfekt med de tio skorstenarna på taket. Det sägs ibland att taket är husets femte fasad, vilket syns klart och tydligt på denna fastighet, där taket och de putsade fasaderna kompletterar varandra och ger ett elegant helhetsintryck.

En gångbrygga löper längs med nocken och gör det möjligt att säkert röra sig på taket, vilket är en nödvändighet för framtida underhållsarbetare, som exempelvis snöskottare.

Då upp- och nedstigning genom takluckan utgör ett riskabelt moment – eftersom man oftast inte är säkrad med livlina när man går genom takluckan – har ett räcke monterats framför den, helt i enlighet med de senaste säkerhetsbestämmelserna. 

Takläggning - Fågelstavägen 1
Takläggning - Fågelstavägen 2
Takläggning - Fågelstavägen 3
Takläggning - Fågelstavägen 4

Liknande uppdrag

Vi använder oss av cookies, för att kunna förbättra din upplevelse. Vill du läsa mer om vår cookie policy Klicka här