Renovering av yttertaket på brandstationen i Bromma

Vi älskar yttertak i alla dess former, färger och material. När taket dessutom har en alldeles egen spännande historia och är en viktig del av landskapet så klappar vårt hjärta lite extra när vi får vara en del i arbetet att bevara, återställa och restaurera.

I början av 2018 ringde en Bostadsrättsförening i Bromma. De behövde hjälp med att lägga om sitt yttertak. Det visade sig vara den anrika fina gamla brandstationen som byggdes redan år 1914.

Renovering av yttertaket på brandstationen i Bromma 1
Förmodligen ett av de äldsta fotografierna av den gamla fina brandstationen i Bromma.

Den 15.e april 1919 invigdes den nya stationen med adress Ulvsundavägen 32-34 i Bromma. I byggnaden rymdes även en polisstation. I norra husdelen låg polisens lokaler, den södra disponerades av brandförsvaret.

Stationen var bemannad med två brandförmän och 13 brandmän. Över vagnhallen låg logementen med en glidstång rakt ner!

Renovering av yttertaket på brandstationen i Bromma 2
Glidstången från logementen ner till vagnhallen i Brommas gamla brandstation.

Stationen lades ner år 1976. Ett av alla de tusentals minnen som fastigheten bär på är den brand som en gång började på brandstationen när alla stationens egna brandmän var ute på släckningsuppdrag. En annan brandstation fick rycka ut och släcka branden!

Taket har någon gång mellan 1914 och 2018 lagts om till betongpannor. I samråd med bostadsrättsföreningen som äger fastigheten idag ska taket vid omläggningen åter få ståta med lertegelpannor.

 

Renovering av yttertaket på brandstationen i Bromma 3
Brandstationen i Bromma innan renovering av DM TAK.

Arbetet med att lägga om taket blev omfattande. Det fanns mycket murket virke, vittrande murbruk på skorstenarna, bristande plåtarbeten, för låg lutning för gesimsrännan och taket saknade tillträdesleder och taksäkerhetsdetaljer med mera. Vi fann spår från den tidigare branden där den brandskadade, ytligt förkolnade inbrädningen fanns kvar!

Renovering av yttertaket på brandstationen i Bromma 4
Murken inbrädning
Renovering av yttertaket på brandstationen i Bromma 5
Murken inbrädning
Renovering av yttertaket på brandstationen i Bromma 6
Skorsten med vittrande murbruk

Under ett par månader under sommar och tidig höst 2018 så jobbade vi med att ge tillbaka fastigheten sin forna glans. Svackande takpartier kilades upp, ruttna brädor byttes ut, rostiga åskledarfästen byttes till rostfria, avsaknad inbrädning runt skorstenar kompletterades, fel lutning på takkuporna åtgärdades (vi rev bort den gamla plåten, kapade underliggade tegel och byggde upp en ny konstruktion), ny konstruktion mellan det övre och nedre takfallet byggdes och putsarbeten utfördes för att nämna en del. Skorstenarna murades om och korrekt taksäkerhet med vajersystem monterades.

 

Renovering av yttertaket på brandstationen i Bromma 7
Reza byter ut murken inbrädning
Renovering av yttertaket på brandstationen i Bromma 8
Pappning, läktning och plåtslageri

Mycket stolta lämnade vi över ett nytt, tätt, säkert och mycket vackert tak till bostadsrättsföreningen. Vill ni veta mer om projektet och hur vi kan hjälpa er, tveka inte att kontakta oss på DM TAK.

Renovering av yttertaket på brandstationen i Bromma 9
Brandstationen i Bromma som fått tillbaka sitt fina tak av lertegel.
Renovering av yttertaket på brandstationen i Bromma 10
Brandstationen i Bromma 2018

Prenumera på vår tidning

DM TAK – Är takläggare i Stockholm med lång erfarenhet inom takläggning, plåtslageri, takmålning samt alla typer av takarbeten.

Vi använder oss av cookies, för att kunna förbättra din upplevelse. Vill du läsa mer om vår cookie policy Klicka här