1. Taktips
 2. /
 3. Taktips – Takläggare i konkurs

I detta Taktips går David Frykman igenom den misslyckade takrenoveringen utförd av ett takföretag som lämnade husägaren i en besvärlig situation. Ett inspektionsbesök visar på en mängd allvarliga brister och amatörmässiga fel i arbetet.

 

Enligt husägaren drog takprojektet ut på tiden och när kontakten med företaget återupptogs, var beskedet att de hade gått i konkurs. Nu står husägaren inför en osäkerhet om takets tillstånd och dess förmåga att hålla tätt och skydda från läckage.

 

Inspektionen avslöjar flera allvarliga brister. Bland annat saknas nödvändiga underbeslag vid takets genomföringar, vilket kan leda till läckage mellan underlagspappen och murstocken. Dessutom har den befintliga plåten endast målats över istället för att ersättas med ny, vilket resulterar i att inga underbeslag kan fästas korrekt.

 

Vidare upptäcks det att viktiga detaljer såsom överstosar och nockpannor är felaktigt monterade eller saknas helt, vilket öppnar upp för potentiellt allvarliga vattenintrång. Amatörmässiga fel som bristande formning av plåten och löst liggande underlagspapp visar på bristande kunskap inom plåtslageri hos de ansvariga.

 

Vid takrenoveringar är det av största vikt att anlita ett företag med gedigen erfarenhet och kompetens inom plåtarbeten för att undvika liknande situationer.

 

Den här historien lyfter fram vikten av noggrannhet och professionalism vid byggprojekt, särskilt när det gäller viktiga aspekter som underbeslag. För husägare är det en påminnelse om att välja företag med omsorg och att vara vaksam på varningssignaler som kan tyda på inkompetent takfirma.

 

 

15 steg för hur man undviker fuskbyggare

 

 1. Kontrollera företaget på Allabolag.se

www.allabolag.se kan man få en hel del officiell information som till exempel omsättning, vinst, antal anställda, vilka som är ägare mm. Kolla de senast 5 åren för att se om företaget är på väg upp eller ned.

 

 1. Hur länge har företaget funnits?

Det här är viktigt att ta med som en faktor med tanke på att byggindustrin har flest konkurser i landet. Ca 1000 byggbolag gick i konkurs 2018 och det är en hög procent av dessa som var nystartade företag, alltså yngre än tre år gamla. Alla företag har varit nystartade någon gång, men man skall veta som kund att det kan vara en risk.

 

 1. Hur många anställda har företaget?

Att ha en stabil stomme av fast anställd personal är positivt för laganda och lojalitet vilket man som kund känner av på företagets servicegrad och det genuina intresset att hjälpa.

 

 1. Hur är företagets ekonomi?

En god ekonomi är en av grunderna för att kunna fortsätta existera som företag. Misskött ekonomi, felkalkylering och fordringar som regelbundet betalas sent är tecken på risk. För aktuella siffror kan man begära en UC-rapport.

 

 1. Har styrelsen eller ägare bytts ut under senaste tiden?

Ett välskött företag med ny styrelse kan av flera anledningar vara en riskfaktor, vilket statistiker tydligt visar.

 

 1. Har ägaren suttit i andra bolag som har gått i konkurs?

Det är tyvärr vanligt med ägare av byggbolag som har i system att inte betala sina fordringar, försätta företaget i konkurs och sedan starta nytt bolag i nytt namn.

 

 1. Kontrollera att företaget har betalat sina skatter och avgifter.

Ring Skatteverket eller gå in på deras hemsida för att säkerställa att företaget: har F-skatt, är registrerat för moms, är registrerad för arbetsgivaravgifter och har betalat sina skatter och avgifter. 

 

 1. Ta referenser.

Det här är en av de viktigaste punkterna! Helst ska det vara personliga och trovärdiga referenser, gärna inom det fack man planerar att begära offerter för. Optimalt är tre referenser per företag, gärna på nyligen utförda arbeten.  Man kan ställa frågor som tex hur tidplanen hölls, kvalitén på utfört arbete, kommunikationen mellan inblandade, samt om utförandet överensstämde med både offert och faktura.

 

 1. Läs recensioner.

Recensioner på till exempel www.reco.se kan visa hur företaget skött sig på tidigare projekt. Merparten av recensionerna bör vara positiva för att det ska vara intressant att anlita företaget.

 

 1. Kräv godkänd arbetsmiljö.

Arbetsmiljön är viktig, både för hälsa och liv. I byggbranschen finns så många risker. När man begär in offerter, se inte till att endast kräva byggnadsställning längs huset, det ska även vara skyddsräcken på gavlarna vid takomläggningar. Det skall också finnas både riskanalys samt arbetsmiljöplan upprättad.  Även om entreprenören skriftligt ansvarar över dessa punkter, så har man som beställare av arbetet både ansvar och intresse att arbetsmiljön sköts även i praktiken.

 

 1. Besök företaget.

Ett besök hos företaget kan ge mycket och viktig information. Är det tex smutsigt, stökigt och allmän oreda så är det ofta en tydlig indikation på slarv och allmänt dålig kontroll. Man vill att det ska råda ordning.

 

 1. Granska och jämför offerter.

Se först och främst till att offerten innehåller allt som du vill att den skall innehålla. När man jämför offerter så gäller det att man jämför så att offerterna innehåller samma saker och att företagen är likvärdiga. Som grund är det bäst att ha ett förfrågningsunderlag så att alla entreprenörer räknar på samma sak. Men ibland vet man inte vad man skall fråga efter. Då är det bäst att anlita en konsult/besiktningsman, se punkt 15.

När man jämför priser; det är inte klokt att betala för mycket men det är värre att betala för lite. Betalar man för mycket så förlorar man lite pengar, det är allt. Betalar man för lite så förlorar man ibland allt, därför att det man köpte inte klarade av att prestera det som det var meningen att den skulle göra, som till exempel att hålla taket tätt.

 

 1. Hur lång garanti lämnas?

Den här punkten är endast intressant om det är ett ekonomiskt och organisatoriskt stabilt företag eftersom ett garantiåtagande förutsätter att företaget fortfarande existerar under garantitiden.

 

 1. Förstå det som handlas upp.

Vid en renovering eller byggnation strävar man efter något hållbart, för att undvika framtida problem. Det är därför viktigt att man både förstår orden och vad som verkligen står i avtalet man skriver under. Man bör förstå varför något ska utföras på ett eller annat sätt. Det är också viktigt att aldrig skriva under någon form av avtal under press, då är risken stor att något inte går rätt till.

 

 1. Anlita en konsult/besiktningsman.

Är det ett större arbete så kan det vara både lönsamt och tryggt att anlita en tak-/plåtkonsult. Denne kan då ta fram ett förfrågningsunderlag och sköta besiktningar. Även här är det viktigt att välja sin konsult eller besiktningsman med omsorg, man vill ha en kompetent konsult som inte bara är teoretiskt skolad, en som har egna erfarenheter inom tak och plåtslageri.

Dela artikel

Relaterade nyheter

21 mars 2024

Taktips – Taksäkerhet, det här gäller!

I ett detta taktips går David igenom en rad viktiga regler och riktlinjer gällande takarbete och säkerhetsanordningar...
21 mars 2024

Taktips – Takmålarbluffen

Det här taket ska läggas om på grund av att det läcker. Taket är inte allt för gammalt och det består av betongpannor...