1. Taktips
  2. /
  3. Taktips – Taksäkerhet, det här gäller!

I ett detta taktips går David igenom en rad viktiga regler och riktlinjer gällande takarbete och säkerhetsanordningar. För mer info se Arbetsmiljöverkets hemsida: https://www.av.se/produktion-industri-och-logistik/bygg/snoskottning/

och FAQ på Taksäkerhetskommitténs hemsida: https://www.taksakerhet.se/faq/

 

Arbetsgivare åläggs ansvaret för att arbetet utförs i enlighet med gällande arbetsmiljöregler, inklusive att förebygga fallrisker under hela arbetsprocessen på taket. Om gemensamma skyddsräcken eller andra skyddsanordningar saknas, krävs användning av personlig fallskyddsutrustning som består av helkroppsele och livlina.

 

Vid förflyttning på tak och under arbete måste personlig fallskyddsutrustning vara löpande förankrad, såvida det inte finns skyddsräcken som skyddar mot fall. Att vara löpande förankrad innebär att utrustningen måste vara förankrad hela tiden under vistelsen på taket, både vid förflyttning och arbete.

 

Arbetsmiljöverket understryker starkt behovet av att undvika repetitiva och potentiellt farliga arbetsrörelser, särskilt på längre avstånd än fyra meter. Om skyddsräcken finns på taket, bör de vara minst en meter från nocken för att anses som godkända. Vidare bör tak närmare nocken utrustas med extra räcken eller vajer längs gångbryggan för att säkerställa säkerheten.

 

David demonstrerar i detta Taktips även de praktiska utmaningarna med växelvis förankring och poängterar att detta inte är en praktisk metod i verkligheten.

 

Att följa dessa säkerhetskrav krävs för att minimera riskerna och garantera en trygg arbetsmiljö för alla involverade när det kommer till takarbeten, men även för att skydda förbipasserande människor på marken.

Dela artikel

Relaterade nyheter

21 mars 2024

Taktips – Takmålarbluffen

Det här taket ska läggas om på grund av att det läcker. Taket är inte allt för gammalt och det består av betongpannor...
21 mars 2024

Taktips – Takläggare i konkurs

I detta Taktips går David Frykman igenom den misslyckade takrenoveringen utförd av ett takföretag som lämnade husägar...