Takläggning – Stora Essingen

Tvåkupiga betongpannor i tegelrött lades och nyansen på plåtdetaljerna för både ventilationsrör och för taksäkerheten matchar perfekt.  De gamla hängrännorna som hade bakfall revs och nya hängrännor monterades med bra lutning. En gångbrygga löper längs hela nockens längd, vilket gör det möjligt för framtida underhållsarbetare att beträda taket på ett...

Takläggning – Nacka

Ugglevägen 30. Vackert beläget högt upp, med vidsträckt utsikt, bland annat bort mot Skurusundet i öst. Tegelhus. Fotränna. Röda plåtdetaljer och matchande stuprör. Stora takfönster nu med vackra plåtdetaljer runt. Takstege, gångbrygga med räcke vid takluckan.

Takläggning – Spånga

En samling charmiga och färggranna hus. Välansade träd och häckar runt en gräsmatta med en lekplats. Tvåkupiga takpannor, inskjutna gavelbeslag, svart plåt runt kupor och runt skorstenarna, med vackert välvda omegahuvar. Snörasskydd av typen 3-rör, som skyddar de boende mot eventuell nedrasande snö och is.

Takläggning – Bromma

Taket på Ålstensgatan 21-23 får nytt tak med lertegelpannor från Vittinge tegelbruk. Homogena tegelpannor går väl ihop med den putsade fasaden och Brommas grönska. Nya gångbryggor och takstegar gör att taket nu är en säkrare plats för sotare och takservicepersonal.

Takläggning – Solna

De tegelröda tvåkupiga betongpannorna ger hela fastigheten ett lyft, och plåtdetaljer i en vackert röd nyans löper runt hela taket och ramar in det. Taksäkerheten uppdaterades med ett så kallat vajersystem, som gör det möjligt för underhållsarbetare att snabbare kunna röra sig längs med taket, vilket så klart är lönsamt...

Takläggning – Bromma

På Västerledstorget 4 ligger ett trevåningshus med en anslående orangefärgad fasad och stilrena vita skorstenar. Med tegelröda tvåkupiga Vittinge-takpannor och mörkröda plåtdetaljer, bland annat till takkuporna och huvarna på de vita skorstenarna, ger valet av färger ett harmoniskt helhetsintryck.   

Takläggning Solna

Charlottenburgsvägen 30. Omgivet av lönn, tall, björk och gran. Putsad fasad i grått. Gångbryggorna som monterades på de nödvändiga platserna gör det möjligt för framtida underhållsarbetare att enkelt och säkert röra sig på taket. Där räcken är nödvändiga för att komplettera säkerheten, exempelvis framför takluckan, monterades även sådana. Snörasskyddet fångar upp nedglidande...

Takläggning – Östermalm

Det branta takfallet, den höga höjden och närheten till trottoaren kräver takarbetare med erfarenhet och kompetens för att säkerställa säkerheten under arbetet.  De välvda takkuporna kläddes i mörk plåt och tvåkupiga takpannor i tegelrött lades på taket. Takpannorna matchar fint med de mörk- och ljusbruna nyanserna på fastighetens fasad. För...

Tullinge – Takläggning

Kanslivägen 9, omgiven av skog och grönområden åt alla väderstreck. Enkupiga takpannor i tegelrött matchar byggnadens fasad och ger ett gediget helhetsintryck som lyfter hela fastigheten. Taket har anslående röda plåtdetaljer, bland annat de vackra gavelbeslagen som tillsammans med de vita vindskivorna ger taket ett vackert avslut i kortändorna. Med...

Takläggning – Bromma

När man nu åker på Ulvsundavägen mot Bromma flygplats, kan man se Gamla Brandstationens tak i ny prakt. En byggnad från 1915 med brant tak och mycket plåtdetaljer som kräver hög kompetens för att bli säkert, snyggt och tätt. Det gamla taket som på åttiotalet lades om till betongpannor, revs...

Vi använder oss av cookies, för att kunna förbättra din upplevelse. Vill du läsa mer om vår cookie policy Klicka här