Takservice Stockholm

Teckna serviceavtal för takunderhåll i Stockholm

Ditt tak behöver takunderhåll av någon som bryr sig. Våra långa vintrar sliter på både fasad och tak, därför rekommenderar vi att taket ses över varje år för maximal livslängd.

Oavsett vad du har för typ av tak är det oerhört viktigt att se över taket så att inte småfel leder till större problem. Vi hjälper dig med detta via vårt serviceavtal!

Vår service avdelning tar bland annat hand om:

  • Spårning och reparation av takläckor
  • Montering och kontroll av taksäkerhet
  • Reparation av tak (tegel-, papp- och plåttak)
  • Städning av tak
  • Rensning och åtgärd av stopp i stuprör/hängrännor
  • Byta ut trasiga takpannor och stuprör
  • Översyn och åtgärdande av brister en gång per år eller dylikt

Detta innebär att man alltid är förberedd och ligger steget före om eventuella problem med taket skulle uppstå. Även om de takmaterial som finns idag håller under många år så slits taket av regn och vind. Vi hjälper dig så att taket håller sig i gott skick.

Takservice i Stockholm

Takservice med åtgärdsplan

För en fast kostnad så kommer personal från DM TAK ut en gång om året och besiktar ditt tak enligt vårt protokoll för takunderhåll. Vi rensar alla ränndalar från löv m.m som kan sätta stopp i stuprören. Efter besiktningen får du kopia på protokollet samt förslag på eventuella åtgärder för vidare takunderhåll.

Takservice DM TAK

Våra andra tjänster

Skriv till oss

DM TAK – Är takläggare i Stockholm med lång erfarenhet inom takläggning, plåtslageri, takmålning samt alla typer av takarbeten.

Vi använder oss av cookies, för att kunna förbättra din upplevelse. Vill du läsa mer om vår cookie policy Klicka här